Jeg hedder Malene Klindt Bohni og jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 2005. Fra jeg blev færdiguddannet og indtil 2015 arbejdede jeg på Klinik for OCD og Angstlidelser på Aarhus Universitetshospital, Risskov, den der nu ligger i Skejby. Her specialiserede jeg mig i behandling af angstlidelser, herunder OCD, panikangst, helbredangst, generaliseret angst, socialfobi og PTSD. Siden 2015 har jeg arbejdet som selvstændig privatpraktiserende psykolog på fuld tid. Jeg har kontor i Psykologhuset Park Allé, lige overfor Aarhus Rådhus og tæt på Banegården. Her har jeg min arbejdstid delt mellem terapi-, supervisions- og undervisningsopgaver.

Jeg brænder for at hjælpe OCD- og angstramte og deres pårørende, samt at udbrede viden om OCD og angst til psykologer, læger, pædagoger, sagsbehandlere, studievejledere, lærere og andre fagprofessionelle, der arbejder med støtte til eller behandling af OCD- og angstramte.

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2008. Jeg har taget en 2-årig videreuddannelse i kognitiv terapi og er i 2014 godkendt som specialist i psykoterapi / specialist i klinisk psykologi af Dansk Psykologforening. Jeg har taget en lang række kurser og efteruddannelser gennem årene. Jeg får regelmæssig supervision og deltager løbende på kurser, hvor jeg holder mig opdateret med den nyeste viden for at kvalitetssikre mit arbejde.

Undervisningserfaring:

2017 – 2019: Underviser på psykopatologikursus for kommende speciallæger i psykiatri

2015 – nu: Underviser på kurser og uddannelser for Generator – pædagogik & psykologi

2015: Underviser for Seminarer.dk

2014 – nu : Underviser på psykologistudiet på Aalborg Universitet

2014 – nu: Foredrag for OCD foreningen

2014 – 2018: Foredrag for PsykInfo

2013 – 2015: Underviser på den 2-årige efteruddannelse i kognitiv terapi for psykologer og læger ved Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

2013 – nu: Underviser på Folkeuniversitet i Aarhus, Herning, Emdrup, Kolding og Odense

2013 – nu: Foredrag, temadage, kurser og uddannelser på en lang række skoler, uddannelser, bosteder, kommunale afdelinger, institutioner og hospitaler

Jeg har været med til at skrive flere bøger, artikler og bogkapitler om angst og OCD, se under udgivelser.

Jeg er godkendt specialist i psykoterapi / klinisk psykologi og kan derfor tilbyde supervision af psykologer på vej mod både autorisation og specialistgodkendelse.