Generaliseret angst er kendetegnet ved en vedvarende ængstelighed eller nervøsitet og en udtalt tendens til at bekymre sig unødigt og overdrevent om hverdagens begivenheder og problemer.

Angsten er ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Det kan være konstant bekymring om helt dagligdags småting som om man kan finde en parkeringsplads eller komme til tiden, eller konstant bekymring eller frygt for, at man selv eller ens nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke, at man mister sit job, at man kommer i økonomiske problemer osv.

Fælles for bekymringerne er, at de er er overdrevne og urealistiske, opleves som ukontrollable og ikke fører til problemløsning. Sammen med bekymringerne optræder mange angst- eller spændingssymptomer.