Generaliseret angst er kendetegnet ved en vedvarende ængstelighed eller nervøsitet og en udtalt tendens til at bekymre sig unødigt og overdrevent om hverdagens begivenheder og problemer.

Angsten er ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Det kan være konstant bekymring om helt dagligdags småting som om man kan finde en parkeringsplads eller komme til tiden, eller konstant bekymring eller frygt for, at man selv eller ens nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke, at man mister sit job, at man kommer i økonomiske problemer osv.

Når man sammenligner generaliseret angst med de dagligdagsbekymringer de fleste af os har, er det ikke så meget indholdet af bekymringerne, men mere omfanget og intensiteten af bekymringerne, der afskiller lidelsen fra almindelige bekymringer. Man kan beskrive det sådan, at mennesker der er ramt generaliseret angst kæmper med et system, der er overprogrammeret til at se farer og potentielle problemer i enhver situation. Den konstante bekymring kan give en følelse af, at man er bedre forberedt, hvis der skulle opstå problemer, men det medfører i virkeligheden blot en følelse af konstant fare på færde og en negativ påvirkning af ens livskvalitet.

Fælles for bekymringerne er, at de er er overdrevne og urealistiske, opleves som ukontrollable og ikke fører til problemløsning. Sammen med bekymringerne optræder mange angst- eller spændingssymptomer.

Ved depression opstår der ofte på samme måde bekymringer og angst- og spændingssymptomer som der gør ved generaliseret angst. Derfor er det vigtigt at man bliver udredt for, om symptomerne er udtryk for angst eller depression – eller begge dele – før man opstarter i behandling. Det skyldes at der er forskel på hvad der er effektive metoder i behandlingen af henholdsvis depression og angst.

Jeg tilbyder behandling af generaliseret angst. Du kan læse mere om behandling under fanebladet terapi. Du kan læse mere om generaliseret angst og hvordan du bedst støtter hvis du er pårørende til en person med generaliseret angst, også selvom vedkommende ikke er ung, i bogen Støt unge med angst.