Autisme og angst OCD kursus for professionelle

Autisme og angst / OCD kursus udbydes og skræddersyes til jeres behov.

I de seneste år har jeg haft et særligt fokus på OCD og angst hos personer med autismespektrumforstyrrelser. Jeg har undervist og superviseret personalet på en række institutioner i spændingsfeltet mellem autisme og angst / OCD. Fakta er, at op mod 80% med autisme og aspergers syndrom har angstsymptomer, op mod 40% opfylder kriterierne for en angstlidelse, herunder opfylder 15-20% kriterierne for OCD.

Når en person med autisme eller aspergers syndrom samtidig lider af angst eller OCD er det vigtigt at familie, venner og professionelle har viden om, hvad angst og OCD er og har kendskab til, hvad der vedligeholder symptomerne. Man bliver nemlig meget nemt fanget ind i angst- og OCD-mekanismerne og risikerer at blive en del af det system, der vedligeholder angsten / OCDen. Nogle gange kan det være svært at skelne mellem symptomer på angst / OCD og den ritualistiske adfærd og de særinteresser, som ofte er en del af autismeforstyrrelsen. Men det er vigtigt at skelne mellem symptomer på det ene og det andet, da det er vidt forskellige måder man skal håndtere symptomerne på.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg tilbyder autisme og angst /OCD kursus og oplæg, der tilrettelægges og målrettes efter netop det behov I har.  Temaer på et kursus kunne bl.a. omfatte:

  • Forskelle og overlap mellem autisme og angst / OCD
  • Tilpasning af angst / OCD-behandling til personer med autismespektrumforstyrrelser
  • Hvordan støtter man bedst den angst / OCD-ramte uden at støtte angsten / OCDen?
  • Hvilke dilemmaer kommer man til at stå i?
  • Hvilke hensyn vejer tungest?

Der er både mulighed for kortere oplæg, et- og to-dages kurser og længere forløb med undervisning, supervision og sparring. Jeg kommer gerne ud til jer og der er også mulighed for at afholde kurser med op til otte deltagere hos mig i Århus.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Jeg har bl.a. skrevet nogle artikler om OCD og autismespektrum i Autismebladet som du kan læse her. Samt en artikel på Dansk Psykologforening site psykologeridanmark.dk om autisme og OCD.