Specialistgodkendt OCD kursus for psykologer og læger: OCD – nyeste viden og behandling

Tidspunkt: Afholdes næste gang i starten af 2025

Kom på OCD kursus for psykologer og læger. Kurset er godkendt til psykologernes specialistuddannelse med 12 timer på det tværgående modul

Læringsmål: På kurset får deltagerne indblik i den nyeste viden om OCD, herunder de nye kriterier i ICD-11, afgrænsning til andre lidelser, herunder autismespektrumforstyrrelse (ASF), angstlidelser og psykoselidelser, de forskellige typer af OCD-symptomer, vedligeholdende mekanismer og årsagsfaktorer. Med udgangspunkt i denne viden gennemgås de vigtigste metoder og tilgange til behandlingen med særligt fokus på adfærdsterapeutiske elementer. Desuden gennemgås opmærksomhedspunkter der er vigtige når behandlingen skal tilpasses til særlige målgrupper, herunder ASF. Endelig drøftes rådgivning og inddragelse af pårørende.

Som fagprofessionelle kan vi nemt komme til at stå med følelsen af, at det vi gør ikke rigtig hjælper den OCD-ramte, da vores sædvanlige måder at arbejde med psykiske udfordringer på, ofte ikke rigtig har den forventede effekt. Det er derfor vigtigt at være godt klædt på med viden om OCD og effektive behandlingsmetoder.

Program

Dag 1

 • Sygdomsbeskrivelse, herunder typer af OCD-symptomer
 • OCD-model med vedligeholdende mekanismer
 • Diagnostiske kriterier i ICD-10 og ICD-11
 • Differentialdiagnosticering / afgrænsning til andre lidelser
 • Ætiologi
 • Kulturelle aspekter
 • Behandlerstil, motivation og indsigt

Dag 2

 • Viden om medicinsk behandling af OCD (ikke på lægefagligt niveau)
 • Psykologisk behandling af OCD
 • Tilpasning af behandling til forskellige typer OCD-symptomer
 • Tilpasning af behandlingen til særlige målgrupper
 • Inddragelse af og støtte til pårørende

Undervisningsform: Kursusdagene veksler mellem oplæg, videoklip, drøftelser i grupper og på plenum, samt praktiske øvelser i små grupper.

Målgruppe: Psykologer og læger, der ønsker viden om OCD. Kurset henvender sig både til psykologer og læger uden eller næsten uden erfaring med behandling af OCD og dem med mere indgående kendskab og erfaring med OCD.

Ud over psykologer og læger er der plads til max 25 procent andre faggrupper, fx sygeplejersker, pædagoger, psykologistuderende, socialrådgivere, studievejledere osv. Årsagen til denne begrænsning er kravene i psykologernes specialistuddannelse.

Max deltagerantal: 16

Pris: 4450 inklusiv forplejning

Tilmelding: Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet ved at sende en mail på kontakt@maleneklindtbohni.dk.

Underviser: Malene Klindt Bohni, uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005, autoriseret i 2008 og godkendt specialist i psykoterapi i 2014. Hun har tidligere igennem en årrække arbejdet på en specialiseret angst- og OCD-afdeling i psykiatrien i Risskov og har skrevet flere bøger, kapitler og artikler om OCD. Du kan læse mere her og her