Tilpasningsreaktion er en tilstand man kan udvikle efter en stor livsforandring eller belastende begivenhed såsom

  • sygdom
  • skilsmisse
  • mobning
  • skolestart
  • flytning
  • fyring
  • pensionering
  • tab af en nærtstående

eller andre større begivenheder, der drastisk ændrer personens liv. Det kan også være positive begivenheder, så som det at blive mor eller far, der medfører en tilpasningsreaktion. Når der sker sådanne store forandringer i livet kommer nogle i en krisetilstand i kortere eller længere tid.

Ofte kan man komme igennem en krise ved at tale og få støtte fra sine nærmeste. Men hvis man udvikler symptomer som nedtrykthed, angst, bekymring, følelse af magtløshed og uoverskuelighed eller oplever nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål kan det være en god ide at søge professionel hjælp.