Posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD, som det ofte forkortes (efter den amerikanske betegnelse Posttraumatic Stress Disorder,) er en belastningsreaktion, som man kan udvikle efter man har været udsat for eller været vidne til livstruende eller på andre måder meget traumatiske hændelser. Eksempler på traumatiske hændelser er

  • Krigsoplevelser
  • Alvorlige ulykker
  • Voldelige eller seksuelle overgreb
  • Naturkatastrofer
  • Røveri
  • Overfald
  • Osv.

Kendetegnet for lidelsen er ofte, at man tilbagevendende genoplever traumet i ”flashbacks”, påtrængende erindringer eller mareridt og oplever stærkt ubehag, hvis man udsættes for omstændigheder, der minder om traumet. Derfor undgås steder og situationer der minder om traumet. Derudover oplever den PTSD-ramte vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab, f.eks. i form søvnproblemer, irritabilitet, koncentrationsbesvær og tilbøjelighed til at fare sammen ved den mindste forskrækkelse.