Når tanker om udseendet bliver en plage – Body Dysmorphic Disorder (BDD): Nyeste viden og behandling

BDD kurset er godkendt til alle specialistuddannelser for psykologer (på nær arbejds- og organisationspsykologi) på det tværfaglige modul, samt til systemisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer

Tidspunkt

Afholdes næste gang i 2025. Dato endnu ikke fastsat.

Hvor

Online

Kursusbeskrivelse

Body Dysmorhic Disorder (BDD), også kaldet dysmorfofobi, er en af de mest oversete og underbehandlede svære psykiske lidelser. Dette på trods af at BDD er hyppigere forekommende end mange andre svære psykiske lidelser, som klinikere ofte systematisk screener for, så som skizofreni, anoreksi og bipolar lidelse.

Mennesker, der lider af BDD, er overoptaget af én eller flere ikke-eksisterende eller minimale ”defekter” i deres udseende, som andre mennesker ikke rigtig lægger mærke til. Nogle gange kan defekten ses af andre, hvis den påpeges. Men andre mennesker opfatter da ”defekten” som værende meget lille, og de vil normalt ikke bemærke det, selvom det føles meget tydeligt og iøjnefaldende for den BDD-ramte. I modsætning til den utilfredshed, som de fleste kender, fylder tankerne så meget og er så pinefulde, at det medfører betydelig lidelse og nedsat funktionsniveau for den, der rammes af lidelsen. Derudover slås en del, især unge, af mere subkliniske tanker om deres udseende, som fylder meget, dog uden at være af en sværhedsgrad som ved BDD.

I år udkommer den længe ventede opdatering af diagnosehåndbogen ICD-11 på dansk. Hermed bliver BDD for første gang en selvstændig diagnose, frem for at være en del af helbredsangstdiagnosen. BDD har i dag samme status som OCD havde i 90’erne – en næsten ukendt lidelse, men med cirka samme hyppighed. BDD er en af de sværeste psykiske lidelser med en af de højeste rater af selvmord. Derfor er det længe ventet med den nye selvstændige diagnose, der gør, at lidelsen bliver mere anerkendt, kendt og dermed kan flere få den rette hjælp.

BDD bliver hyppigt fejldiagnosticeret, ofte som enten OCD, socialangst, depression, spiseforstyrrelse, skizotypi eller skizofreni.  Andre gange opdager psykologer og psykiatere kun eventuelle komorbide lidelser, som ofte er følgetilstande af ubehandlet BDD, såsom depression, socialangst og misbrug. Dermed går mange BDD-ramte under radaren og får ikke den rette specialiserede behandling.

Da mange BDD-ramte oplever, at deres virkelige problem er ”defekter” ved deres udseende, opsøger de oftest hudlæger, plastikkirurger, tandlæger og andre faggrupper, for at få ”repareret defekten”, frem for psykologer og psykiatere. Derfor er det også vigtigt, at læger med andre specialer end psykiatri, samt andre fagpersoner, har viden om BDD.

Der er ingen tvivl om, at psykologer og psykiatere over de næste år vil opleve en stigende efterspørgsel efter specialiseret behandling af BDD. Det er ønsket med denne kursusdag at klæde flere på til dette.

Læringsmål

På kurset får deltagerne indblik i den nyeste viden om BDD, herunder de nye kriterier i ICD-11, vedligeholdende mekanismer, årsagsfaktorer samt afgrænsning til subkliniske symptomer og andre lidelser. Med udgangspunkt i denne viden gennemgås de vigtigste metoder og tilgange til behandlingen med særligt fokus på adfærdsterapeutiske elementer. Endelig drøftes rådgivning og inddragelse af pårørende.

Undervisningsform

Kursusdagen veksler mellem oplæg, drøftelser i gruppe og på plenum, samt praktiske øvelser i små grupper.

Kurset foregår online

Målgruppe

Psykologer og læger, der ønsker viden om BDD. Kurset henvender sig både til psykologer uden eller næsten uden erfaring med behandling af BDD og psykologer med mere indgående kendskab og erfaring med BDD. Ud over psykologer og læger er der plads til max 25 procent andre faggrupper, fx sygeplejersker, tandlæger, socialrådgivere, studievejledere osv. Årsagen til denne begrænsning er kravene i psykologernes specialistuddannelse.

Max deltagerantal

18

Pris

1450 kroner.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet ved at sende en mail på kontakt@maleneklindtbohni.dk.

Underviser

Malene Klindt Bohni, uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005, autoriseret i 2008 og godkendt specialist i psykoterapi i 2014. Jeg har tidligere igennem en årrække arbejdet på en specialiseret angst- og OCD-afdeling i psykiatrien og er i dag privatpraktiserende psykolog. Jeg har skrevet denne artikel om BDD i samarbejdet med min gode kollega Gunnthora Steingrimsdottir. Vi udkommer senere i år med en bog om BDD på Akademisk Forlag. Jeg har desuden skrevet en række kapitler, bøger og artikler om andre angst- og OCD-relaterede lidelser, se mere her.