Eksamensangst

Langt de fleste studerende oplever nervøsitet før en eksamen og i forbindelse med fremlæggelser. Let til moderat nervøsitet kan faktisk ligefrem være en fordel, da det sætter os op til at yde en god indsats. Men for cirka 15-20% af studerende bliver eksamensangsten så overvældende og belastende, at den bliver hæmmende. Eksamensangsten kan blive så voldsom, at den påvirker eksamensresultatet og nogle fravælger endda drømmeuddannelsen på grund af eksamensangst. En del med eksamensangst oplever også generende angst i andre situationer, ofte i sociale situationer eller andre situationer, hvor de oplever at skulle præstere eller oplever sig vurderet af andre.

Årsager til eksamensangst

Det er svært at sige noget om, hvorfor nogle har en tendens til at udvikle eksamensangst, men f.eks. kan forhold som dårlige erfaringer fra tidligere eksamener, tendens til perfektionisme, ubehag ved at være i centrum, lavt selvværd, angst for at fejle, pres fra omgivelserne (forældre, lærere, jævnaldrende) og utilstrækkelig studieteknik spille ind.

Symptomer på eksamensangst

Eksamensangst består af fysiske, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige symptomer. Symptomerne optræder i forskellig grad og varierer fra person til person. De forskellige symptomer påvirker og forstærker gensidigt hinanden og kan føre til en ond cirkel hvor angsten vokser.

Fysiske symptomer

Når der opstår angst udløses en række fysiske symptomer, f.eks.

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Kvalme
 • Svimmelhed
Følelsesmæssige symptomer

Følelsesmæssigt er det forskelligt hvordan eksamensangst opleves,  f.eks.

 • Nervøsitet
 • Irritabilitet
 • Frustration
 • Panik
 • Nedtrykthed
Tankemæssige symptomer

De fleste med eksamensangst har nogle negative eller katastrofeagtige tankemønstre omkring eksamen, f.eks.

 • Jeg kan ikke huske stoffet
 • Jeg er ikke dygtig nok til at klare det
 • Alle andre har mere styr på det
 • Hvis ikke jeg får 12 er jeg ikke god nok
 • Læreren og censoren er ude på at finde alle mine svage punkter
 • Jeg dumper helt sikkert
 • Klappen går ned
 • Mine forældre/lærere bliver skuffede hvis ikke jeg lever op til deres forventninger

Derudover kan der opstå kognitive symptomer som dårlig koncentrationsevne, nedsat hukommelse, forvirring og oplevelse af, at ”klappen går ned”.

Adfærdsmæssige symptomer

De fleste udvikler desuden nogle uhensigtsmæssige strategier i forsøget på at håndtere angsten, f.eks.

Før eksamen:

 • Holder næsten ingen pauser under læsningen
 • Læser hele natten før eksamen
 • Ustabil indtag af mad i dagene op til eksamen
 • Ingen sociale, fysiske eller asfslappende aktiviteter
 • Overspringshandlinger

Under eksamen:

 • Forsøger at skjule nervøsitet
 • Går i panik hvis ”klappen går ned”
 • Uhensigtsmæssig disposition af tiden
 • Taler hurtigt
 • Læser ikke eksamensspørgsmålene grundigt nok
 • Snyd
 • Indtagelse af angstdæmpende eller præstationsfremmende medicin

Problemet med disse strategier er, at selvom nogle af dem kan virke hensigtsmæssige i det korte løb, er de alle med til at vedligeholde eksamensangsten på længere sigt.

Kurser om eksamensangst

Jeg holder kurser for lærere og andre fagprofessionelle i eksamensangst, hvor man kvalificeres til at forestå både individuel og gruppebaseret rådgivning til de elever og studerende, der er ramt af symptomer på eksamensangst. Læs mere her.

Min dygtige psykologkollega Line Bovbjerg Schrøder udbyder kurser om eksamensangst til elever og studerende. Læs mere her.

På Dansk Psykologforenings site psykologeridanmark har jeg bl.a. bidraget med denne artikel om eksamensangst.