Eksamensangst kursus til professionelle

Eksamensangst kursus til professionelle udbydes i hele landet.

Meget tyder på, at andelen af elever med eksamensangst er stigende. Man kan kun gætte på hvad denne tendens skyldes. Men vi lever i stigende grad i et præstations- og konkurrencesamfund, hvor vi bliver vurderet og får værdi gennem dét, vi præsterer frem for gennem dem, vi er. Dette gælder ikke mindst i uddannelsessystemet – og her kan det jo ikke helt undgås. Afleveringer, fremlæggelser og eksamener er en vigtig del af de fleste uddannelser, og elevernes indsats bliver konstant målt og vejet. Det er derfor vigtigt at uddannelsesinstitutionerne tilbyder hjælp og støtte til de 15-20% af alle studerende, der oplever generende eksamensangst. I værste tilfælde kan ubehandlet eksamensangst føre til, at eleverne frafalder deres drømmestudie. Der er derfor et stort behov for, at lærere og andre professionelle på uddannelsesinstitutionerne er godt klædt på til at hjælpe elever med eksamensangst. På et eksamensangst kursus til professionelle lærer I konkrete værktøjer, som I kan bruge til at støtte disse elever. Læs mere om eksamensangst her.

Angst kursus og foredrag udbydes

Jeg udbyder skræddersyede kurser der kvalificerer professionelle til at støtte og hjælpe elever og studerende på alle uddannelsesniveauer med at håndtere og overvinde eksamensangst. Kurset henvender sig til vejledere, undervisere, mentorer, studenterrådgivere m.fl., som ønsker at tilbyde individuel hjælp og/eller udbyde kurser for elever og studerende, der lider af eksamensangst. På kurset får I konkret materiale og et oplæg til, hvordan i kan udforme eksamensangstkurser.

Jeg kommer gerne ud til jer på uddannelsesinstitutionen og der er også mulighed for at afholde kurser med op til otte deltagere i min klinik i Århus.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Udbudte kurser

Cirka to gange om året udbyder jeg et dagskursus om eksamensangst i samarbejde med Generator, se mere her og her.