Den motiverende samtale kursus udbydes i hele landet.

Den motiverende samtale (på engelsk motivational interviewing) er en effektiv metode til at skabe indre motivation for forandring. Det er en evidensbaseret metode, der er bredt anerkendt og meget anvendt inden for blandt andet social- og sundhedssektoren, uddannelsesinstitutionerne og rehabiliteringsområde. I den motiverende samtale er der fokus på at støtte mennesker i deres overvejelser og tro på egne evner. Den gør op med det mere traditionelle syn på motivation, som noget der skal påfyldes udefra via velmente råd og argumenter.

Hvordan hjælper man med at skabe indre motivation for forandring?

Som fagprofessionel står man ofte i en situation, hvor man er vidne til at en person har vanskeligheder eller mistrives. I et forsøg på at være hjælpsomme argumenterer vi ofte for forandring når vi møder en person med problemer. Altså for hvorfor og hvordan den anden bør ændre sin adfærd. Som reaktion på denne “ordnerrefleks” argumenterer personen ofte imod forandring. Og dette er med til at mindske chancen for at forandring rent faktisk sker. Med andre ord: hvad folk gør instinktivt, når de forsøger at motivere nogen, kan i praksis medføre, at der er mindre sandsynlighed for, at der sker en forandring.

Den motiverende samtale er en metode, hvor man arbejder med at gøre den anden person til aktiv og ansvarligt medspiller for egen udvikling og trivsel. Man anerkender det faktum, at hvor end vi gerne ville det, kan vi ikke få ham/hende til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det kan kun personen selv. Man tager udgangspunkt i personens eget perspektiv på sin situation og ønsker for fremtiden.

Målgruppe og indhold

Et kursus i den motiverende samtale er bl.a. relevant for fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, der har sundhedsmæssige, psykiske eller sociale problemer eller er i risiko for at falde ud af uddannelse eller arbejdsmarkedet. Herunder bl.a. psykologer, læger, studievejledere, pædagoger og sagsbehandlere. Kurset er praksisrettet og indeholder videodemonstrationer og praktiske øvelser. Der er både mulighed for kortere foredrag, dagskurser og længere uddannelsesforløb med undervisning, supervision og sparring. Jeg kommer gerne ud til jer og der er også mulighed for at afholde kurser med op til otte deltagere hos mig i Århus. Kurset skræddersyes naturligvis til jeres behov.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Udbudte kurser

Jeg udbyder løbende åbne to-dages kurser i den motiverende samtale i samarbejde med Generator, se mere her og her.

Jeg har lavet denne lille video: