Angst

Angst er en overlevelsesmekanisme der har hjulpet mennesker med at overleve gennem millioner af år. Den sætter kroppen i alarmberedskab og gør os parate til at reagere, når vi møder farer.

Men nogle gange opstår angst uden at der er fare på færde – eller hvor faren i høj grad overvurderes. Op mod 25% af os bliver på et tidspunkt ramt af angst i en sådan grad, at det medfører betydelig lidelse. Man taler da om en angstlidelse.

Angstens komponenter

Overordnet består angst af fire komponenter: Tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd.

Tænkningen er ofte forvrænget og omhandler mulige farer. Tænkningen er ofte kendetegnet ved at man

 • overvurderer sandsynligheden for den frygtede begivenhed
 • overvurderer hvor alvorlige konsekvenserne af begivenheden er, samt
 • undervurderer sine egne evner til at klare problemerne

Man kalder ofte tænkningen ved angst for katastrofetanker.

Den ubehagelige følelsesmæssige oplevelse kan variere meget fra person til person og kan bl.a. opleves som angst, bekymring, panik, rædsel, skam, skyld mm.

Kropslige symptomer er de fysiske reaktioner der sker i kroppen, f.eks. hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed osv.

Angstramte udvikler ofte to former for adfærd. Den ene kaldes for sikkerhedsadfærd og er noget man gør eller medbringer i de frygtede situationer for at imødegå angsten eller forhindre at det frygtede sker. Eksempler kan være altid at have en med sig, at overforberede sig før et oplæg, medbringe pose til at trække vejret i, overdreven søgning af information på nettet, konstant søge beroligelse og bekræftelse fra de nærmeste osv. Den anden er form for adfærd, man ofte udvikler når man rammes af angst, er undgåelse, hvor man undgår at komme i de situationer, hvor ens angst udløses.

Hvordan genkender man symptomer på angst?

Mens nogle symptomer er lette at genkende, kan mange angstramte have symptomer, som ikke umiddelbart er lette at genkende som udtryk for en underliggende angst. Nogle af disse symptomer kan være:

 • Tristhed, vrede eller humørsvingninger
 • Udadreagerende adfærd
 • Ondt i maven, hovedpine eller andre fysiske klager
 • Svært ved at håndtere uforudsete skift, nye situationer eller forandringer i rutinen
 • Søvnproblemer, fx svært ved at falde i søvn, vågner i løbet af natten, vil kun sove i forældrenes soveværelse
 • Perfektionisme, fx i forhold til arbejdsopgaver eller skolearbejde
 • Mange spørgsmål om bekymringer
 • Vil ikke være alene hjemme, passes af andre eller være på besøg hos venner
 • Social tilbagetrækning
 • Svært ved at håndtere små fejl
 • Bliver syg når før fremlæggelse i skolen, møder på arbejde, ved lejrture, sociale arrangementer osv.
 • Svært ved at komme i gang i skolen eller på arbejde igen efter ferier eller weekender

Det er dog langt fra sikkert at en person, der udviser disse tegn, har en bagvedliggende angstlidelse.

Det kan være godt at have in mente, at det ikke altid er nemt at genkende tegnene på angst, da de kan være så forskellige fra person til person. Ved mistanke kan det derfor være en god ide at spørge ind til, hvordan den pågældende person har det. Og eventuelt søge professionel hjælp til at få vurderet, om der er tale om angst.

Desværre er der mange angstramte der ikke søger behandling. Dette skyldes måske at man kan være pinlig over at fortælle andre om angsten eller at man ikke ved, at der findes effektive behandlingsmuligheder. Nogle har prøvet behandling der ikke har virket og har opgivet håber om at få det bedre. Og det er en skam. For med den rigtige behandling kan man meget ofte få reduceret eller helt slippe af med angsten, således at livskvaliteten væsentligt bedres.

Mere viden om angst

Her på hjemmesiden kan du læse nærmere om forskellige former for angstlidelser (under menupunktet OCD og angst).

Jeg har bl.a. skrevet bogen “Støt unge med angst”. Bogen formidler den nyeste viden om angst og angstlidelser, årsager, effektive behandlingsformer samt indeholder en række hands-on-redskaber til, hvordan man kan støtte en angstramt. Selvom den har fokus på unge, kan den sagtens anvendes i alle aldersgrupper.

På Dansk Psykologforenings site psykologeridanmark.dk har jeg bl.a. bidraget med en overordnet artikel om angst og en om at være pårørende til en person med angst.

Jeg udbyder kurser om angst, både åbne kurser (se her) og skræddersyede kurser (se her).

Jeg har lavet denne lille video med nogle gode råd om, hvordan man bedst støtter en person der er ramt af angst: