Autisme OCD kursus udbydes

OCD er en psykisk lidelse kendetegnet ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. OCD er forkortelsen af Obsessive-Compulsive Disorder, på dansk obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD rammer 2-3% af befolkningen.

Tvangstanker

Tvangstanker er uønskede tanker, impulser eller forestillingsbilleder,. Tvangstankerne vender tilbage igen og igen, og  opleves som påtrængende og ubehagelige. Typisk handler tvangstankerne om forfærdelige ting, der kan ske. Tvangstanker medfører ofte følelser af ubehag, angst, væmmelse eller en oplevelse af „det føles ikke rigtigt“. Derfor forsøger den OCD-ramte typisk at slippe af med tankerne og ubehaget ved at udføre en eller anden form for tvangshandling.

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er handlinger eller ritualer, som typisk udføres for at forhindre noget uønsket i at ske eller for at undgå angst og ubehag. Nogle gange er tvangshandlingerne blevet en vane og udføres nærmest helt automatisk. Selv om handlingerne er viljestyrede, føles det ofte, som om man ikke har andet valg. Nogle tvangshandlinger er synlige for andre – f.eks. tjekning af om døre er låst, hygiejneritualer og ordensritualer. Andre er ikke synlige, men udføres „inde i hovedet“ – f.eks. bønner, tælleritualer. Disse kaldes mentale tvangshandlinger.

Udførelsen af en tvangshandling medfører typisk, at man mærker en kortvarig lettelse eller en følelse af sikkerhed eller tryghed. Men det ligger i tvangstankernes natur, at de dukker op igen. Og hver gang de dukker op, kræver det flere og flere tvangshandlinger at få ubehaget væk og opnå den ønskede sikkerhed.

Indsigt

De fleste med OCD ved inderst inde godt, at deres tvangstanker og tvangshandlinger er overdrevne og urimelige – i hvert fald noget af tiden. Men når de står midt i en OCD-udløsende situation, føles tvangstankerne realistiske og tvangshandlingerne nødvendige. Der er også en mindre del af OCD-ramte, der er overbeviste om rigtigheden af deres tanker og mener, deres tvangshandlinger er fornuftige. De kan ikke rationelt tage afstand fra tankerne.

Forskellige typer OCD-symptomer

Der findes mange forskellige typer OCD-symptomer. De fleste har hørt om OCD i form af overdreven tjekkeadfærd, hygiejneritualer og ordenssymptomer. Mange OCD-ramte har derfor måske slet ikke overvejet, at de lider af OCD, fordi de eksempelvis ikke tjekker dørlåse eller har overdreven hygiejneadfærd. Men der findes mange andre former for tvangssymptomer, der er mindre velkendte. Mange af disse er hyppigt forekommende. Næsten enhver form for tanke eller adfærd kan udvikle sig til at blive et OCD-symptom. I det følgende beskrives nogle af de mest hyppige former:

Tvangstanker vedrørende snavs og smitte og tvangshandlinger i form af hygiejne og rengøring.

Her er typisk en overdreven frygt for at blive snavset, at pådrage sig sygdomme, eller ved et uheld at komme til at sprede snavs eller bakterier til andre personer. Dette medfører ofte tvangshandlinger i form af overdreven hygiejne eller rengøring.

Tjekkeadfærd

Tjekkeadfærd er en form for tvangshandling, der kan forekomme ved næsten alle former for tvangstanker. En OCD-ramt med tjekkeadfærd tjekker igen og igen bestemte ting på grund af tvivl. For eksempel dørlåse, elektriske apparater, om han/hun har glemt/tabt noget, om andre er kommet til skade osv. For nogle kan dette betyde, at det kan være næsten umuligt at forlade lejlighed eller hus, fordi man ikke kan afslutte tjekkeadfærden.

Aggressive tvangstanker

Mange med OCD har angst for at komme til at skade andre eller sig selv enten med vilje eller på grund af uforsigtighed. Eksempelvis tanker om at stikke en kniv i en man holder af, enten med vilje eller ved et uheld. Mange frygter at komme til at handle på tankerne. Og mange holder dem hemmelige, fordi de skammer sig over at have disse tanker.

Seksuelle tvangstanker

Seksuelle tvangstanker er påtrængende og uønskede tanker med seksuelt indhold, der fylder personen med ubehag. Tvangstankerne har ofte et indhold, der er det modsatte af, hvad den OCD-ramte finder lystfuldt. Tvangstankerne indebærer ofte seksuel adfærd, som af ham/hende opleves som forbudt eller perverst. Eksempelvis pædofile tvangstanker eller tvangstanker om sex med dyr. Mange frygter at komme til at handle på tankerne. Og mange holder dem hemmelige, fordi de skammer sig over at have disse tanker.

Religiøse eller moralske tvangstanker

Her styres den OCD-ramte af overdrevne, strikse og rigide regler for, hvad der er religiøst og etisk korrekt. Ofte forsøger den OCD-ramte at undgå selv den mindste afvigelse fra reglerne.

Hoarding eller samlemani

Hoarding eller samlemani er kendetegnet ved at den OCD-ramte i overdreven grad samler på ting eller har svært ved at smide ting ud. Det kan f.eks. være ting med sentimental værdi eller ting, man måske kunne få brug for en dag

Symmetri eller nøjagtighed

Tvangstanker om symmetri eller nøjagtigheder kendetegnet ved en overdreven trang til at opstille ting symmetrisk eller efter en bestemt orden. Nogle mærker et stærkt ubehag, hvis tingene ikke står rigtigt. Andre har tvangstanker om, at der eksempelvis vil ske dem selv eller deres nærmeste noget slemt, hvis tingene ikke står rigtigt.

Generende ufrivillige forestillinger

Mange OCD-ramte plages af påtrængende ubehagelige forestillingsbilleder eller ”indre film” med ubehagelige billedsekvenser.

Tvangssymptomer vedrørende overtro

Tvangssymptomer vedrørende overtro kan f.eks. være overdreven undgåelsesadfærd eller ritualer i forbindelse med kontakt med overtroiske fænomener. eksempler på overtroiske fænomener kunne være sorte katte, kirkegårde, bestemte datoer, tal og lignende.

Somatiske tvangstanker

Somatiske tvangstanker er overdrevne tanker om fysisk sygdom.  Tvangstankerne medfører ofte, at den OCD-ramte i overdreven grad opsøger læge, tjekker kroppen for tegn på sygdom eller i overdreven grad søger viden på nettet om pågældende sygdom.

Relationship OCD (ROCD)

Relationship OCD (ROCD) eller parforholds-OCD er en form for OCD, hvor man plages af tvangstanker og tvivl om kvaliteten eller styrken af forholdet til ens partner. Eksempelvis kan tankerne kredse om hvorvidt ens partner er den rigtige for en; om han/hun er attraktiv nok; om man egentlig elsker ham/hende; eller om det, at man f.eks. har syntes en anden mand/kvinde var attraktiv eller har haft upassende tanker mens man var intimt sammen med ens partner, i virkeligheden er udtryk for, at man ikke elsker ham/hende.

Gentagelsesritualer

Gentagelsesritualer indebærer gentagelser af almindelige dagligdagshandlinger. eksempler kunne være at tænde og slukke lyset, åbne og lukke døren eller gå frem og tilbage over dørtrinnet. Nogle gentager handlingerne et bestemt antal gange, andre gentager handlingerne indtil det føles rigtigt.

Jeg har skrevet flere bøger og artikler om OCD, som du kan læse nærmere om her, bl.a. bogen OCD – sygdom og behandling for patienter og pårørende.

Jeg holder jævnligt åbne foredrag om OCD (se her) og laver skræddersyede kurser til behandlingsinstitutioner, skoler, bosteder mm. om OCD (se her).

Kontakt mig hvis du ønsker at komme i behandling for OCD, ønsker hjælp til hvordan du bedst støtter en person der er OCD-ramt eller bare ønsker at høre nærmere.