Specialistgodkendt OCD kursus for psykologer: OCD – nyeste viden og behandling

Tidspunkt: D. 22.-23. januar 2024 i Aarhus

Kom på OCD kursus for psykologer. Kurset er godkendt til specialistuddannelsen med 12 timer på det tværgående modul

Læringsmål: På kurset får deltagerne indblik i den nyeste viden om OCD, herunder de nye kriterier i ICD-11, afgrænsning til andre lidelser, herunder autismespektrumforstyrrelse (ASF), angstlidelser og psykoselidelser, de forskellige typer af OCD-symptomer, vedligeholdende mekanismer og årsagsfaktorer. Med udgangspunkt i denne viden gennemgås de vigtigste metoder og tilgange til behandlingen med særligt fokus på adfærdsterapeutiske elementer. Desuden gennemgås opmærksomhedspunkter der er vigtige når behandlingen skal tilpasses til særlige målgrupper, herunder ASF. Endelig drøftes rådgivning og inddragelse af pårørende.

Som psykologer kan vi nemt komme til at stå med følelsen af, at det vi gør ikke rigtig hjælper den OCD-ramte, da vores sædvanlige måder at arbejde med psykiske udfordringer på, ofte ikke rigtig har den forventede effekt. Det er derfor vigtigt at være godt klædt på med viden om OCD og effektive behandlingsmetoder.

Program

Dag 1

 • Sygdomsbeskrivelse, herunder typer af OCD-symptomer
 • OCD-model med vedligeholdende mekanismer
 • Diagnostiske kriterier i ICD-10 og ICD-11
 • Differentialdiagnosticering / afgrænsning til andre lidelse
 • Ætiologi
 • Kulturelle aspekter
 • Behandlerstil, motivation og indsigt

Dag 2

 • Viden om medicinsk behandling af OCD
 • Psykologisk behandling af OCD
 • Tilpasning af behandling til forskellige typer OCD-symptomer
 • Tilpasning af behandlingen til særlige målgrupper
 • Inddragelse af og støtte til pårørende

Undervisningsform: Kursusdagene veksler mellem oplæg, videoklip, drøftelser i gruppe og på plenum, samt praktiske øvelser i små grupper.

Målgruppe: Psykologer, der ønsker viden om OCD. Kurset henvender sig både til psykologer uden eller næsten uden erfaring med behandling af OCD og psykologer med mere indgående kendskab og erfaring med OCD.

Max deltagerantal: 24

Pris: 4450 inklusiv forplejning, ekskl. moms

Tilmelding: Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet ved at sende en mail på kontakt@maleneklindtbohni.dk.

Underviser: Malene Klindt Bohni uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005, autoriseret i 2008 og godkendt specialist i psykoterapi i 2014. Hun har tidligere igennem en årrække arbejdet på specialiseret angst- og OCD-afdeling i psykiatrien og har skrevet flere bøger, kapitler og artikler om OCD. Du kan læse mere her og her